Author Topic:  Regulament/Rules  (Read 8392 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline IstuntmanI

  • GZS Owner
  • Administrator
  • Cyborg
  • *
  • Posts: 15119
  • Reputation: 80
  • Gender: Male
  • Real Name: NcF http://fb.me/cnistor96
  • Steam ID: istuntmani
Regulament/Rules
« on: 19 September 2010, 17:45:26 »Reguli privind postarea

    1.  Într-un topic postați doar ce este legat de subiect. Discuțiile Off-Topic vor fi pedepsite.
    2.  Folosește funcția ”Search„ înainte de a deschide un nou topic.
    3.  Evitați postările gen "bn", "k", "Ok", "Ms", "Bv", "Ty", "10 caractere", etc.
    4.  Nu sunt admise discuții sau link-uri conținând limbaj obscen sau abuziv, materiale cu conținut sexual și/sau por*ografic, direcționări catre site-uri cu activități ilegale.
    5.  Nu se face spam, în posturi, topicuri, sau PM.
    6.  Vorbiți frumos cu ceilalți useri și încercați să dați dovadă de bun simț.
    7.  Reclama este interzisă fără acordul administratorilor.
    8.  Nu aveți voie să postați de două ori consecutiv în același topic, folosiți butonul 'edit' !
    9.  Nu făceți reply-uri vulgare (folosind injurii de orice fel, chiar și cenzurate)
  10.  Postați sursa cand făceți ceva public.
  11.  Se interzice folosirea unui smiley în titlul topicului.
  12.  Nu tolerăm rasismul !
  13.  Nu făceți posturi doar cu un quote.
  14.  Nu făceți posturi cu multe smiley-uri.
  15.  Nu postați articole de pe wiki, sau dacă postați, înfrumusețați postul.
  16.  Nu provocați certuri.
  17.  Pirateria este strict interzisă.
  18.  Nu postați în topicuri în care nu s-a mai postat de mult timp (excepție: topicurile sticky și topicurile în care cereți ajutor la o problemă asemănătoare ca cea din topic).
  19.  Este strict interzis să aveți un Nickname/Personal Text/Custom Title  conținând materiale obscene.

Limitarea topicurilor
Fiecare utilizator are voie să posteze doar 7 topicuri în același board într-o zi.

Reguli privind avatarele și semnaturile

    1.  Semnătura și avatarul trebuie să fie făcute cu bun gust, fără lucruri indecente.
    2.  Nu făceți semnătura prea mare.
    3.  Nu făceți publicitate prin ajutorul semnăturii și avatarului.
    4.  Este interzis să puneți videoclipuri (YouTube, Vimeo, etc.) în semnături.

Regulamentul poate fi modificat oricând de catre administrator fără a fi necesar să fie anunțați toți membrii.
Fiecare membru are obligația de a reciti periodic acest regulament.

Dacă postezi pe acest forum, ești de acord cu regulile sale.


Rules about posting

    1.  In a topic post only what is about subject. OffTopic discussions will be punished.
    2.  Use 'search' function before opening a topic.
    3.  Avoid posts like "Ty", "k", "Ok", "np", "wb", "gg", "gj", "10 characters", etc.
    4.  There are not admitted discussions or links which cointain obscene or abusive language, sexual or por*ografic materials, redirections to sites with illegal activities.
    5.  Don't make spam, in posts, topics or PMs.
    6.  Speak nice with other users and try to give common sense proof.
    7.  Advertise is prohibited without administrator's approval.
    8.  You are not allowed to post two times consecutive in same topic, use 'edit' button !
    9.  Don't make vulgar replies (using any type swears, even censored)
  10.  Post the source when you make something public.
  11.  It is forbidden to use a smiley in the topic title.
  12.  We don't tolerate racism !
  13.  Don't make posts only with a quote.
  14.  Don't make posts with many smileys.
  15.  Don't post articles from wiki, or if you post, make the post look nicer.
  16.  Don't provoke arguments.
  17.  Piracy is strictly not allowed.
  18.  Don't post in topics in which there wasn't a post for a long time (exception: sticky topics and topics in which you request help to a similar problem as the one in topic).
  19.  You are not allowed to have a Nickname/Personal Text/Custom Title with obscene content.

Topics limitations
Each user can post maximum 7 topics in the same board in a day.

Rules about avatars and signatures

    1.  The signature and the avatar must to be made with common sens, without indecent things.
    2.  Don't make the signature too big.
    3.  Don't make advertise in signature and avatar.
    4.  It's forbidden to add videos (YouTube, Vimeo, etc.) in signature.

The rules can be modified any time by administrator without announcing all members.
Every member have obligation to re-read periodically these rules.

If you post on this forum, you agree the rules.
« Last Edit: 11 December 2015, 18:50:06 by [SG]LibertY »

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal